top of page

ธนาคารกรุงเทพ         159-3-070194

ชื่อบัญชี บริษัท ยูเนียนเมดดิคอล (ประเทศไทย) จำกัด

สามแยกไฟฉาย

พรานนก

แมคโคร จรัญสนิทวงศ์

สามแยกไฟฉาย

ธนาคารกรุงไทย         196-6-00408-7

ธนาคารกสิกรไทย      695-1-00133-1

ธนาคารไทยพานิชย์   036-303753-4

ตัดรอบการจัดส่งเวลา 14:00 กรุณาแจ้งโอนก่อนเวลาเพื่อจัดส่งในวันนั้นค่ะ (ยกเว้นวันหยุด และ เสาร์-อาทิตย์)

bottom of page