top of page

*หมายเหตุ : ผลลัพธ์ขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคล

หลังใช้ 14 วันรู้สึกว่าหน้าเป็นวีเชพขึ้น บวมน้อยลง ไขมันตรงแก้มหายไปเลยค่ะ ใช้ดีจริงๆประทับใจแล้วคิดว่าจะ

ใช้ไปเรื่อยๆเลยค่ะ

bottom of page