top of page

*หมายเหตุ : ผลลัพธ์ขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคล

พักหลังเจริญอาหารหน้าเลยเริ่มมีเหนียงให้เห็น หลังจากใช้ตั้งแต่ 8 ก.พ. ตอนนี้หน้าเริ่มเรียว
ไขมันเหนียงที่ว่าหายไปแล้ว รอยแดงรอยรอยดำจากสิวก็ค่อยๆ จางลง ที่สำคัญทำให้แต่งหน้าง่ายขึ้น
ติดนานมากขึ้น เพราะเมื่อก่อนเป็นคนผิวแห้งถึงแห้งมาก มักจะมีปัญหา
ในการแต่งหน้า ลอกเป็นแผ่นบ้าง ขุยบ้าง แต่ตอนนี้หน้านิ่มมาก เวลาหน้าสดก็ไม่เหมือนศพ

bottom of page