top of page

ก่อนใช้จะมีค้างย้อย เหนียงยื่นออกมาจะไม่ค่อยมั่นใจ หลังใช้ผลก็ออกมาอย่างที่เห็น มั่นใจขึ้นเยอะ...ตอนนี้ใช้ได้เกือบ 2 อาทิตย์แล้วค่ะ ได้ผลจริงๆๆ นี่คือผลการทดลองจากการ ซื้อมาใช้เอง และอยากแชร์ให้กับคนที่มีปัญหาหน้าอ้วน ค้างย้อย (^+^)

*หมายเหตุ : ผลลัพธ์ขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคล

Ci Cha (Jeban) รูปที่ 1

Ci Cha (Jeban) รูปที่ 1

Ci Cha (Jeban) รูปที่ 2

Ci Cha (Jeban) รูปที่ 2

Ci Cha (Jeban) รูปที่ 3

Ci Cha (Jeban) รูปที่ 3

bottom of page