top of page

*หมายเหตุ : ผลลัพธ์ขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคล

ใช้ Hydro V plus แล้วเห็นการเปลี่ยนแปลงของแก้มและคางลดลง อาทิตย์ที่ 3 เห็นชัดขึ้นว่าหน้าเรียวเป็นรูปตัว V และตัวเซรั่มทำให้หน้าดูเรียบเนียนขึ้นและดูใสขึ้น

bottom of page